TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VN-3456-07
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-750mg Cefuroxim
Nhà sản xuất: Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General pharm factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
SDK: V182-H05-04
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
SDK: VNA-4729-02
Dạng bào chế: Dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
SDK: V71-H12-10
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
SDK: VN-1521-06
Dạng bào chế: Viên nén-100mg
Nhà sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: SamSung Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
SDK: VN-3568-07
Dạng bào chế: Viên nang cứng-500mg
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Page 1 of 6784
Scroll to top