TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: V1286-H12-10
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất: Cơ sở Phước Dân - VIỆT NAM
SDK: VN-9885-05
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
SDK: V12-H12-06
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
SDK: VNB-4165-05
Dạng bào chế: Dung dịch xịt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Văn Lang - VIỆT NAM
SDK: VN-7752-03
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
SDK: VN-13912-11
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Wockhardt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Wockhardt., Ltd - ẤN ĐỘ
Page 1 of 6784
Scroll to top