TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VD-4355-07
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
SDK: VN-7074-02
Dạng bào chế: Viên đặt
Nhà sản xuất: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH - ĐỨC
SDK: VD-2541-07
Dạng bào chế: Viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
SDK: VN-14177-11
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
SDK: VN-5141-07
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
SDK: V147-H12-05
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top