TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VD-11264-10
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
SDK: VD-11196-10
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
SDK: VD-13792-11
Dạng bào chế: hộp 1 chai 20 ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
SDK: VNA-4336-05
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
SDK: VNS-0083-02
Dạng bào chế: Dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
SDK: VD-3478-07
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top