TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VN-10124-05
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
SDK: VN-4628-07
Dạng bào chế: Viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ
SDK: VN-9073-04
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
SDK: VD-1831-06
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 - VIỆT NAM
SDK: VN-6604-08
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
SDK: V639-H12-10
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top