TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VNA-3805-00
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
SDK: VN-15654-12
Dạng bào chế: Bột vô khuẩn pha tiêm
Nhà sản xuất: Ahn Gook Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
SDK: VNA-3371-00
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
SDK: VN-1130-06
Dạng bào chế: Viên nén bao đường-10mg
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH P& Co., KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
SDK: VNA-0129-02
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
SDK: VN-13144-11
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Myung-In Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Page 1 of 6784
Scroll to top