TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VD-1170-06
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
SDK: VN-14760-12
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Nhà sản xuất: R.P Scherer GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
SDK: VN-5679-08
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Nhà sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
SDK: VN-2521-06
Dạng bào chế: Viên nén-20mg
Nhà sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
SDK: VN-7130-02
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
SDK: VN-12998-11
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Sigma Pharmaceuticals Australia Pty., Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nhất Anh - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top