TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VNB-3951-05
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
SDK: VNA-1519-04
Dạng bào chế: Viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
SDK: VNA-0208-02
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
SDK: VNA-4897-02
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
SDK: VNA-3845-00
Dạng bào chế: Kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
SDK: VND-0945-03
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Nhà sản xuất: Cơ sở bào chế Đông Dược Đức Thọ Sanh - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top