TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VN-7064-02
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
SDK: VD-11564-10
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - VIỆT NAM
SDK: VN-14445-12
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Medchem International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Amtec Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
SDK: VD-2420-07
Dạng bào chế: Viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
SDK: VNB-0011-02
Dạng bào chế: Viên nang tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - VIỆT NAM
SDK: VN-16059-12
Dạng bào chế: Hỗn dịch liposome tiêm truyền tĩnh mạch
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Page 1 of 6784
Scroll to top