TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: V780-H12-10
Dạng bào chế: Viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
SDK: VD-1875-06
Dạng bào chế: Viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
SDK: VN-8438-04
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Kaifeng Yugang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
SDK: VN-12331-11
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Nhà sản xuất: Nestor Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
SDK: VN-7626-03
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Nhà sản xuất: Square Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hương Thu - VIỆT NAM
SDK: VNC-101-00
Dạng bào chế: Cao lỏng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Long An - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top