TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VNB-4068-05
Dạng bào chế: Viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
SDK: VN-7811-03
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Hanyoung Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô - VIỆT NAM
SDK: VNA-0142-02
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty phát triển kĩ nghệ Dược TW - VIỆT NAM
SDK: VD-2098-06
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
SDK: VD-4276-07
Dạng bào chế: Thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - VIỆT NAM
SDK: V289-H12-05
Dạng bào chế: bột đông khô
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top