TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VN-10636-10
Dạng bào chế: Viên nang
Nhà sản xuất: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
SDK: VNB-1979-04
Dạng bào chế: Viên nang
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
SDK: VD-3600-07
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
SDK: VD-5815-08
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
SDK: V717-H12-10
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
SDK: VD-5689-08
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top