TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VNA-2687-04
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
SDK: VN-5335-10
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
SDK: VNB-0438-03
Dạng bào chế: Viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
SDK: VN-8877-04
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Albert David., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Albert David., Ltd - ẤN ĐỘ
SDK: VD-14568-11
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
SDK: VN-9785-10
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Page 1 of 6784

Nha thuoc truc tuyen Vnthuoc

Scroll to top