TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VD-1844-06
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
SDK: VNA-4888-02
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
SDK: VNB-3383-05
Dạng bào chế: Si rô
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
SDK: VD-3341-07
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
SDK: VN-15774-12
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Vecchi & C Piam S.A.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
SDK: VNB-0654-03
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top