TỪ ĐIỂN THUỐC
SDK: VN-14550-12
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Bravo Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Quốc tế Ấn Việt - VIỆT NAM
SDK: VN-2613-07
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Nhà sản xuất: Chung Gei Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Boram Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
SDK: VN-11812-11
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Nhà sản xuất: Nestor Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
SDK: VN-12904-11
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Hutecs Korea Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
SDK: VN-5168-08
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt - 0,15%
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
SDK: VNB-0637-00
Dạng bào chế: Thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Page 1 of 6784
Scroll to top