Antolac

SDK: VD-11434-10
Đóng gói: Hộp 25 gói x 1g thuốc bột
  • Thành phần: Lactobacillus acidophilus 150 tỷ vi khuẩn sống/1g
More in this category: « Antipylo Air-X »
Scroll to top