Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VNA-3682-00
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Scroll to top