Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VN-3555-07
Dạng bào chế: Viên bao phim-120mg Fexofenadin
Nhà sản xuất: Lanark Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Scroll to top