Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VD-2296-06
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Scroll to top