Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VN-7589-03
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Scroll to top