Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VN-5054-10
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Teva Pharma Industries., Ltd - IX RA EN
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Scroll to top