Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VNA-0127-02
Dạng bào chế: Viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Scroll to top