Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VN-8331-04
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: U.C.B. Farchin S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: U.C.B.S.A Pharma Sector - BỈ
Scroll to top