Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VD-0252-06
Dạng bào chế: Viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Scroll to top