Thuốc chống dị ứng

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

SDK: VNA-4737-02
Dạng bào chế: Viên nén bao đường giải phóng hoạt chất chậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Scroll to top